Posts Tagged ‘โหงวเฮ้งจมูก’

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนไปทำจมูก

พีทสตาร จมูกตา

โดย: คล้อยคลื่น จมูกโด่งเป็นเครื่องหมายของชนชั้นสูงเห็นได้จาก การที่ไม่มีผู้นำประเทศชาติใดในโลกที่ไม่มีดั้งจมูก อย่างน้อยก็ต้องมีดั้งกันทุกคน แต่ทว่า จมูกโด่งก็ใช่ว่าจะดีไปเสียทุกอย่าง เพราะโหงวเฮ้งให้ความสำคัญกับหลักความสมดุลในภาพรวมทั้งหมด Tweet

แพท ณปภา ต่อมน้ำลายอักเสบกระเทือนถึงโหงวเฮ้ง (2)

แพทหน้าเปลี่ยนโหงวเฮ้งเปลี่ยน?

แพท ณปภา ต่อมน้ำลายอักเสบกระเทือนถึงโหงวเฮ้ง(1)

หน้าเปลี่ยนโหงวเฮ้งเปลี่ยน?